Amigan historia, osa 2: 1995 - 1999 loppuaika

[Osa 1: 1980 - 1994 Commodore-aika]

käännetty ja lyhennetty / translated and abbreviated from
[Amiga Interactive Guide] : [The Twists and Turn of the Amiga Saga]

1995

Vuoden vaihtuessa Amigalla ei ollut enää omistajaa. Huhtikuussa Amiga ja Commodore tulivat myyntiin. Kiinnostuneita olivat Commodore UK, IBM, Dell, Escom, CEI ja Samsung. Lopulta Escom sai oikeudet Commodoreen ja Amigaan. He olivat kiinnostuneet ainoastaan Commodoren nimestä, mutta joutuivat ottamaan myös Amigan, mikä ei luvannut sille hyvää tulevaisuutta.

Escom erotti Commodoren ja Amigan erillisiksi yhtiöiksi ja alkoi valmistamaan PC-tietokoneita ja oheislaitteita Commodoren nimellä. Uusi tytäryhtiö nimeltään Amiga Technologies perustettiin. Lokakuussa julkaistiin uusi Amiga Magic -paketti. Vasta seuraavan vuoden helmikuussa nämä A4000 laitteet tulivat myyntiin, tappiota tuottaen. Historia toisti itseään.

1996

Amiga Technologies ilmoitti lopettavansa ja sulautuvansa emoyhtiö Escomiin. Amigaväki lähti yrityksestä ja se näytti merkitsevän Escomin kiinnostuksen loppumista Amigaan. Kuitenkin keväällä julkistettiin uudet Power Amiga ja Mind Walker -koneet. Commodoren pitkäaikainen kilpailija Atari myytiin JTS Corp -nimiselle kiintolevyvalmistajalle.

Heinäkuussa Escom yritti saada Amigaa myytyä VIS Corp:lle, joka halusi hylätä Walkerin ja keskittyä tekemään pelkästään internet-päätettä. Muut Amigan kehittelijät olisivat joutuneet maksamaan lisenssimaksua käyttöjärjestelmästä. Lokakuussa ostoaikeet haudattiin vähin äänin. Joulukuussa yllättäen Quikpak ilmoitti kiinnostuksestaan Amigan ostamiseen. Tämä ei kuitenkaan estänyt alamäkeä

1997

Amigan taru näytti olevan lopussa. Useat Amigalehdet olivat lopettaneet ilmestymisensä eivätkä ohjelmistotalot enää julkaisseet ohjelmia Amigalle. Quickpak näytti olevan Amigan viimeinen toivo. Samaan aikaan Amigan ympärillä pyöri kiinnostuneita ostajia kuten Dell ja Gateway 2000, jotka olivat PC-valmistajia ja uskollisia Microsoftille. Ne olivat kiinnostuneita ainoastaan Amigan 47 patentista.

Samaan aikaan phase5 alkoi markkinoida omaa Amiga yhteensopivaa A/Box konettaan, jotta markkinoilla olisi ainakin yksi Amigan ideologiaa jatkava kone jos alkuperäisen tuotanto loppuisi. Myöskin grafiikkakortteja kehiteltiin vielä Amigalle. Maaliskuussa esiteltiin uusia Amigan ohjelmistoja, kuten Quaken epävirallinen versio. Se herätti huomiota, vaikka se pystyi päivittämään kuvaruutua vain neljä ruutua sekunnissa. Tämä johti lopulta Quaken julkaisemiseen Amigalle.

Lopulta Amiga myytiin Gateway 2000:lle Dellin luovuttua viime hetkellä. Amiga International oli syntynyt. Amigan uudelleensynnyttämiseen kuuluisi uuden käyttöjärjestelmän synnyttäminen kevääksi 1998, jossa tulisi olemaan tuki mm TCP/IP-protokollalle ja USB-väylälle. Nämä jäivät ainoastaan lupauksiksi, kun uusi käyttöjärjestelmä valmistui pari vuotta myöhemmin. Amiga International alkoi kehittelemään ohjelmiston lisäksi uutta "Power Amigaa", mikä tulisi osoittautumaan tuskalliseksi päätökseksi tulevaisuudessa.

Amigan markkinat näyttivät virkistyvän uuden omistajan myötä. Amiga International alkoi myöntää tekniikalleen lisenssioikeuksia myös muille yrityksille. Ensimmäistä kertaa muut Amigakloonit pääsivät markkinoille "Powered by Amiga" -logon turvin. Kloonit olivat aluksi vain tornikoteloon pakattuja A1200 malleja. Amiga Internationalin tavoitteena oli tukea olemassaolevaa Amigayhteisöä ja rahoittaa teknologiaa lisensioinnin kautta sekä kehitellä uusia tuotteita jotka perustuisivat avoimiin standardeihin kotitietokone- ja video / grafiikkalaitteistomarkkinoille.

AmigaOS 3.1 julkaisua lupailtiin loppuvuodeksi, mikä osoittautui liioitteluksi. Amiga International toimi ainoastaan edustajana, he eivät pystyneet ohjelmistokehitykseen. Syyskuussa perustettiin uusi tytäryhtiö Amiga Inc. joka otti käyttöön vanhan yritysnimen ja alkoi johtaa Amigan kehittämistä. AmigaOS 3.5 julkaisu luvattin seuraavaksi kevääksi ja myös uutta laitteistoa myöhemmin talvella.

Amiga Inc näytti saavan hyvän alun toiminnalleen. phase5:n valmistamat PPC emolevyt saatiin markkinoille, joka mahdollisti Amigan siirtymisen uudelle alustalle. Ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1994 julkaistiin uusia Amigamalleja (BoXeR, DCE, A5000, Micronik A1500), joten Amiga ei ollut vielä kuollut. Vuosi meni hyvin ja Amiga ja sen oheislaitemarkkinat pysyivät hengissä.

1998

Vuoden alussa Amiga Inc. julkaisi webissään tiedotteen, jossa julistettiin että Amigan tulevaisuus olisi prosessoriyhdistelmässä Motorolan 68k + PowerPC. Tämä perustuisi phase5:n emolevyihin ja tällä yritettiin saada PPC-pohjaisia kloonimarkkinoita käyntiin. Julistus vaikutti viralliselta siirtymiseltä nykyisestä konekannasta uuteen, mutta myöhemmin Amiga Inc. perääntyi kannassaan. Monet Amiga myyjät olivat tosin vakuuttuneita siitä, että Amiga siirtyisi PowerPC-alustalle.

Ohjelmistomarkkinat vilkastuivat. Doomin ja Descentin lähdekoodit julkaistiin ja se johti moniin eri Amigaversioihin. Myst julkaistiin ja Quakesta oli tulossa virallinen versio. Versio oli ilman PowerPC -tukea, joten piraattimarkkinoille syntyi mm. FastQuake. Netscape Navigatorin lähdekoodin julkaisemisen myötä FreeAmiga alkoi kääntää sitä Amigalle. Vihdonkin Amigalle oli taas saatavilla ohjelmia.

Gateway 2000 muutti nimensä pelkäksi Gatewayksi ja julisti lehdistötiedotteessaan räätälöityjen ratkaisujen puolesta. Amiga Inc. halusi antaa käyttöjärjestelmänsä muillekin laitealustoille mutta ei ollut valmis tekemään sitä itse. Uudesta PowerPC-koneesta kierteli huhuja. Gateway julkisti, että seuraava Amiga tulisi perustumaan salaiseen prosessoriin ja kolmannen osapuolen käyttöjärjestelmäytimeen. Viime hetkellä ennen julkistamista sopimus kariutui osapuolen, joka myöhemmin osoittautui BeOS-käyttöjärjestelmäksi, kanssa. Myöskin uudesta MMC-grafiikkapiiristä huhuiltiin. Uudet laitteistot tulisivat olemaan enemmän kodinkonemaisempia kuluttajamarkkinoille suunnattuja laitteita.

Seuraava vaihe näyttäisi olevan Intel x86-pohjainen kehitysympäristö "November Box", jota kutsuttiin sekaannuttavasti AmigaOS 4.0:ksi. Intelin prosessorin valinta alustaksi suututti monia käyttäjiä, jotka syyttivät yritystä petturuudesta. Yrityksen vastaus oli, että Intel olisi ainoastaan siirtymäkauden alusta, joka mahdollistaisi ohjelmistokehittämisen ajoissa uudelle vuonna 2000 julkaistavalle koneelle. Mielipiteet jakautuivat puolesta ja vastaan.

Amiga Inc. aikoi päästää vanhat 68k ja PPC sukupolvet arvokkaasti eläkkeelle ja nimesi ne uudestaan "Classic Amiga" tuoteperheeksi. Phase5 ja Haage & Partner aloittivat yhteistyön uuden Classic Amiga PPC -kehitysympäristön kanssa, joka jatkaisi vanhan sukupolven jalanjäljissä.

Uuden Amigan huhuttuja ominaisuuksia muutettiin ja MMC-grafiikkapiiristä ei tullutkaan niin tehokasta kuin aluksi väitettiin. Lopulta ATI osti kyseisen piirin suunnitellun Chromaticin. Amiga Inc. vähätteli tätä tiedotteessaan, koska käyttöjärjestelmä olisi kuitenkin se vetävä voima. Lopulta julkaistiin yhteistyösopimus QNX:n kanssa käyttöjärjestelmästä. Se olikin tehokas n. 50kB kokoisella ytimellä varustettu ja pystyi toimimaan jopa webbipalvelimena yhdellä levykkeellä. Hyviä uutisia seurasi taas huonot. Fleecy Moss, joka oli ollut monien projektien johdossa, sai potkut. AmigaOS 3.5:n julkistaminen peruutettin ja sen kehitteleminen annettiin lopulta Haage & Partnerille.

Tuona vuonna Amigan kehittely suuntautui uuteen tuotteeseen, joka ei enää olisi mikään Commodoren jälkeläinen. Kuitenkin markkinat jouduttaisiin jakamaan QNX:n ja Classic Amigan kesken. Tulevaisuus näytti lupaavalta mutta maine tahrattiin huonoilla valinnoilla kun Amigaa kehiteltiin markkinoiden eikä teknologian mukaan.

1999

Tämä oli julkistusten, selvennyksien, peruutuksien ja ristiriitojen vuosi. Amiga Inc. aloitti lopulta Amigan uudelleenkehittämisen vanhojen käyttäjien uskollisuuden kustannuksella. Vanhojen ohjelmistojen kehitteleminen siirtyi uusille yrityksille. Gateway joutui arvioimaan tytäryritystään uudestaan ja tunnusti hitautensa hallita nopeasti kehittyvää toimintaa. Tämä antoikin Amiga Inc.:lle mahdollisuuden kehittää uutta toimintamallia. Kuitenkaan Gateway ei halunnut päästää tytärtään harhailemaan liian kauaksi emostaan.

Kuukautta myöhemmin kun uudesta laitteesta oli tullut tietoa, aloitettiin ohjelmoijien etsiminen uuden käyttöjärjestelmän kehittämiseen. German Amiga International ja American Amiga Inc. yhdistettiin yhtiöksi nimeltä Amiga. Maaliskuussa paljastettiin ensimmäinen epävirallinen tuki uuden sukupolven Amigalle. Myöskin Corelin huhuttiin tukevan sitä ja Transmetan tekevän jotain siihen liittyvää. Molemmat huhut kumottiin Amigan taholta, mutta vain pari kuukautta myöhemmin Corel ilmoitti virallisesti tukevansa Amigaa. Amigan vastaus huhuihin, että uuden laitteen prosessorin tekisi Transmeta, oli ettei päätöstä oltu vielä tehty. QNX-käyttöjärjestelmälle etsittiin epätoivoisesti ohjelmistotaloja, mutta ne pelkäsivät sitoutumista ei-Windows järjestelmään. Ainoa tuettava vaihtoehto olisi ollut Linux, mikä johtikin Amigan arvioimaan suhteensa QNX:ään uudelleen.

Klassisella Amiga rintamalla ei mennyt yhtä hyvin. Siamese Systems, joka kehitteli PCI-korttia, oli rahoituksen puutteessa. He eivät olleet saaneet sovittua rahoitusta Amiga Internationalilta ja tämä oli tulkittavissa suunnitelmien muuttumiseen. Uuteen Amiga NG:hen oli tarkoitus saada Siamesen PCI-korttituki vanhalle ympäristölle. Jos sitä ei enää tarvittaisikaan, miten varmistettaisiin yhteensopivuus. Vanhat Classic-markkinat eivät kestäisi enää pitkään, jos päätöksiä ei tehtäisi nopeasti.

Amigalla ei jääty paikoilleen. Yritys julkaisi kuukausittain teknologiaselvityksiä webissä ja uudet mallit olivat melkein valmiita. Ne näyttivät enemmän PCTV-päätteeltä kuin Amigalta. Elokuussa julkaistiin kuvat koko mallisarjasta, aina pienestä webkämmenmikrosta keittiön pöytälaitteisiin asti. Amigan vakuutteluista huolimatta, että he ovat viimein matkalla tavoitteeseensa, Gateway alkoi kyseenalaistaa heidän tekemisiään. Gatewayn pääjohtaja julisti että Amiga ei ollut mikään tietokoneyhtiö. Tämä aiheutti lukuisia sähköposteja ja syyttelyitä pääjohtajien välillä. Amigan johtaja Jim Collas yritti korjata vahinkoa vakuuttamalla, että tämä oli vain Gatewayn mielipide yhtiöstä ja että Amiga oli yhteistyössä monien muiden yritysten kanssa kehittäen laajempaa ratkaisua. Vakuuttelu tehosi, mutta Amigan kilpeen alkoi ilmestymään halkeamia. Gateway oli tarkkaavaisempi tyttärensä tekemisistä ja alkoi entistä enemmän ohjailemaan sitä. Pian Amiga menetti ohjaimet ja Gateway veteli naruista.

Tämä ei tietenkään vaikuttanut Classic-markkinoihin. Jännitys huipentui Fusion PCC -emulaattorin julkistamiseen, joka pystyi ajamaan PowerMacin ohjelmistoja. BoXeR-kloonin ominaisuudet julkaistiin ja se olikin viisaasti murtautunut ulos vanhoista rajoitteista. Se tarjosi integroitua AGA-grafiikkapiiriä, ilman Chip RAM -rajoituksia, 64-bittistä PPC-laajennusporttia ja 4x aktiivista PCI-väylää.

Vuoden jälkimmäisellä puoliskolla julistettiin siirtymistä virallisesta Amigasta itsenäiseen ja avoimeen Javan tapaiseen AmigaObjects teknologiaan. Microsoftin oikeudenkäynti paljasti heidän suhteensa Amigaan, kuvaten kuinka he yrittivät rankaista Gatewayta heidän ohjelmistotuotannostaan. Amiga oli taustalla kasvamassa nopeasti vaihtoehdoksi Microsoftin ympäristölle, kuten Apple oli muutama vuosi sitten. Gateway halusi antaa takaisin Microsoftille, siksi he kehittelivät Windowsille vaihtoehtoa.

Heinäkuussa QNX julkaisi tiedon, että 40 henkilöä oli viimeisen seitsemän kuukauden ajan salassa suunnitellut uutta käyttöjärjestelmää Amigayhteisölle. Projekti näytti valmiilta beetatestaukseen, mutta vain QNX teki julkistuksen eikä Amiga. Kuvaruutukuvat eivät näyttäneet enää Amigalta, mikä oli selvä vihje siitä että yhteistyö oli loppunut jo jonkun aikaa sitten.

Seuraavana päivänä Amiga julkaisi tiedotteen, että QNX ei enää ollut heidän käyttöjärjestelmätoimittajansa vaan he alkaisivat käyttää Linuxia. Tästä päivästä tuli musta perjantai Amigan käyttäjien parissa. Miksi Amiga vaihtoi käyttöjärjestelmää? Sormea osoiteltiin Amigan suuntaan ja syyttelyt lensivät puoleen ja toiseen. Amigayhteisö jakaantui kahtia toisten tukiessa Amigaa ja toisten QNX:ää. Jim Collas julkaisi avoimen kirjeen toivoen että yhteisö ymmärtäisi valinnan ja viittasi tulevaan teknologiaselvityksen, jossa saataisiin lisää vastauksia. Tämä ei lopettanut syyttelyä ja seuraavalla viikolla webtoimittajat julkaisivat pettymyksensä päätöksestä.

Teknologiaselvitys ei ollut nimensä veroinen. Siitä puuttui varsinainen tieto teknologiasta. AmigaObjects oli vain myyntipuhetta, eikä vaikuttanut edes toimivalta. QNX:n vaihtumista Linuxiksi ei kommentoitu, kehuttiin vain tehokkuuden lisääntymistä joka vaikutti enemmän markkinointipuheelta kuin teknologiselta siirtymiseltä. Uudesta Amigamallista ei kerrottu mitään. Epätoivoisesta yrityksestä huolimatta uskollisuus oli jakautunut kahtia QNX:n ja Amigan välille ja QNX oli aavistuksen verran voitolla.

Tuhkasta nousi QNX:n ja phase5:n yhteistyö, joka lupasi kehittää Neutrino-käyttöjärjestelmän phase5:n PPC-emolevyille. Tämä mahdollistaisi vanhojen Amigasovelluksien käytön ja kehittelyn QNX:lle. Tämä oli ovela siirto saada käyttöjärjestelmälle vanhaa käyttäjäkuntaa. Myöskin uusi AMIRAGE K2 -järjestelmän julkistus sai yleistä hyväksyntää, vahingoittaen Amigayhtiön julkisuuskuvaa.

Viikkoja myöhemmin kiisteltiin yhä siitä, pystyykö Amiga yhtiönä palauttamaan enää kasvonsa. Voittaakseen yhteisön puolelleen se julkaisi yhteistyösopimuksensa Corelin kanssa. Tämä ei enää ollut uutinen vaan virallinen yritys tukea moraalia. Amiga MMC -multimediakoneen prototyyppiä esiteltiin näyttelyissä ja se vahvisti yrityksen siirtymisen tietokoneista kodinkoneisiin. Transmetan nimi mainittiin myös vaikka se kielsikin yhteistyön Amigan kanssa. Tiedettiin että Linus Torvalds oli tekemässä Linuxin ydintä Amigalle, joten yhteistyö näytti melko vahvalta.

Amigakäyttäjät luulivat nähneensä jo kaiken. Elokuussa 1999 tuntematon Iwin Corporation julkaisi kaksi uutta Classic Amiga kloonia. Ne tarjosivat Motorola 68060 tai PowerPC 604 -prosessorin, 8 MB Chip RAM:in, 3D näyttökiihdyttimen, 16-bittisen äänen, USB-portin ja paljon muuta. Amigakäyttäjät olivat ihmeissään miten tämä oli mahdollista. Näytti olevan mahdotonta luoda tuollaista laitteistoa rikkomatta patentteja ja yrityksestä ei kukaan ollut kuullut mitään aikaisemmin. Julkistus vaikutti huijaukselta mutta monet uskoivat silti vakaasti siihen.

Elokuussa Amigayhtiö tunsi teknologiaselvityksiensä ennakkojulkaisemisien jälkiseuraukset. Gateway määräsi sen poistamaan tuotejulkaisunsa webistä ja vaikenemaan. Ainoa tiedote oli, että näin he suojelisivat AmigaNG:n kehittelyä kilpailijoita. Kukaan ei enää epäillyt sitä, mutta kulissien takana oli tapahtumassa jälleen dramaattinen suunnanmuutos. Elokuun lopulla Amigan ensimmäinen Commodoren jälkeinen patentti tuli julkisuuteen ja se vahvisti monien uskomuksen siitä, että Amiga oli suuntaamassa kohti moniprosessorikoneita. Seuraavat 17 patenttia liittyivät televisioon, joten oli ilmeistä että Amiga oli suuntamassa kohti digitaalitelevisiota.

Hyviä uutisia seurasi jälleen huonot. Bill McEwan oli lähtenyt Amigalta. Hän oli viimeisimpiä ihmisiä, joilla oli vielä sympatioita vanhojen Amigakäyttäjien puolella ja joka oli pitänyt yhteisöön säännöllisesti yhteyttä. Erottamisen syynä oli vihamielisyys joitakin Gatewayn ohjeita kohtaan. Seuraavaksi lähti muitakin Gatewayn vastaisia henkilöitä. Äkkiä syy vaitioloon selvisi. Amigayhtiön suunnitelmissa oli aikaisemmin keväällä ollut irrottautua Gatewayn johdosta ja saada tältä ainoastaan rahoitusta. Tämä ei ollut Gatewayn mieleen ja he ottivat vallan. Tilanne oli ollut kypsymässä jo kuukausia ja oli vain ajan kysymys milloin tilanne laukeaisi. Tiedotteet piilotettiin nopeasti ilmoitustauluilta ja uusista lähtijöistä kuultiin vain huhuja käytävillä.

Yritys katkaisi kaikki yhteydet ulkomaailmaan. Pimeän verhon takana vaihdettiin johtajaksi Thomas J. Schmidt. Hänellä ei edeltäjänsä tavoin ollut suhdetta Amigayhteisöön, mikä tekikin hänestä sopivan sylikoiran Gatewayn toiveille. Nyt laivan kipparina hän käänsi Amigan sen yhteisön suunnasta alkuperäisen suunnitelman mukaiseen kurssiin.

Kurssinmuutoksesta johtuvat ensimmäiset uutiset julkaistiin syyskuussa, kun Amiga MCC suunnitelmat peruttiin. Muutamaa päivää aikaisemmin Gateway ilmoitti ottavansa myyntiin Microsoftin XBox pelikonsolin. Ajoituksesta johtuen ei ollut ihme, että monet uskoivat näiden kahden asian liittyvän toisiinsa. Oliko mahdollista että MCC peruutettiin Gatewayn suhteesta Microsoftiin? Amiga oli edelleen pimennossa, jättäen kysymyksen avoimeksi. Muutamaa päivää myöhemmin Amiga tuli esiin ja ilmoitti että he eivät enää kehitä uusia Amiga malleja. He keskittyvät ohjelmistoon ja jättävät laitteistot kolmansille osapuolille.

2002 -

On [AmigaOnen] aika astua parrasvaloihin.

[Osa 1: 1980 - 1994 Commodore-aika]

[Atarin historia, osa 3 : 1990 -]

© Niila T Rautanen 2003

[Takaisin]