Cheese / Neos Mouse projekti

Päivitys 2010: [VICE] emuloi NEOS-hiirtä versiosta 2.0 lähtien.

Päivitys 2005: Kuvat ovatkin 304 pikseliä korkeita ja muutakin lisätietoa on löytynyt formaatista.

Päivitys 2004: Kolmen vuoden kuluttua projekti on saatu päätökseen, kun sähköpostilla tuli ratkaisu ongelmaan. Jani teki tarvittavan muutoksen, jolla Cheesepaint saatiin tottelemaan joystickohjausta. Kaupan päälle tuli vielä toinenkin versio Cheesesta. Sivun lopussa on vielä joystickrutiinin assemblylistaus, ei kaunista mutta toimivaa koodia ja se on pääasia.

Lähtötilanne 2001: Tämä projekti sai alkunsa Antti Mäkysen pyynnöstä tutkia saako Cheese piirto-ohjelmalla aikoinaan tehtyjä kuvia enää millään auki. Ongelmana on se, että Cheese on tullut Neos-merkkisen hiiren kylkiäisenä, eikä mikään nykyinen kuusnelosemulaattori tunne kyseistä rottaa. Se ei ole 1350- eikä 1351-hiirien kanssa yhteensopiva. Ohjelma käynnistyy kyllä, mutta kursoria ei saa liikuteltua, jotta kuvat saisi ladattua ruudulle.

Tiedostot

 • [cheese_v1.zip] (19283 tavua) - Ensimmäinen versio Cheesepaintista .d64 muodossa, mukana alkuperäinen ja joystick versio, käyttää kuvanimiä "chpicX".
 • [cheese_v2.zip] (52636 tavua) - Toinen versio Cheesepaintista .d64 muodossa, mukana alkuperäinen (käynnistys: SYS 16384) ja joystick versio, käyttää kuvanimiä "X.che".
 • [a.che] (20482 tavua) - kuva: a_che
 • [b.che] (20482 tavua) - kuva: b_che
 • [c.che] (20482 tavua) - kuva: c_che
 • [d.che] (20482 tavua) - kuva: d_che
 • [e.che] (20482 tavua) - kuva: e_che
 • [f.che] (20482 tavua) - kuva: f_che

Cheese kuvaformaatti on 320x304 multicolor ja se rakentuu seuraavanlaisista osista:

 • 8000-b000 bitmap
 • c200-c800 color screen
 • c800-ce00 color memory
 • ccfd on taustaväri
 • b000-c200 jotain tunnistamatonta dataa

Janin tekemä ohjelma, jolla Cheese kuvia voi katsella ja tallentaa Koalapainter muotoon:

 Cheese osaa ilmeisesti tehdä myös hires kuvia, joiden katselemiseen löytyy kuusneloselle:

Cheesestä purettu Neos-hiiren lukurutiini

Cheese ohjelma siirtää itsensä käynnistyksen jälkeen $3000 muistipaikkaa ylemmäksi, tästä johtuen rutiinissa osa osoitteista näyttää virheellisiltä. Assemblylistaus on tehty 64copy-ohjelmalla, joka antaa osoitteille omat nimensä.

6c00 ad 00 dc         lda cia1porta
6c03 48            pha
6c04 ad 01 dc         lda cia1portb
6c07 48            pha
6c08 ad 02 dc         lda cia1ddr_a
6c0b 48            pha
6c0c ad 03 dc         lda cia1ddr_b
6c0f 48            pha
6c10 a9 10           lda #$10
6c12 8d 02 dc         sta cia1ddr_a
6c15 ad 00 dc         lda cia1porta
6c18 29 ef           and #$ef
6c1a 8d 00 dc         sta cia1porta
6c1d a2 08           ldx #$08
6c1f 20 37 3d         jsr sub_3d37
6c22 ad 00 dc         lda cia1porta
6c25 0a            asl a
6c26 0a            asl a
6c27 0a            asl a
6c28 0a            asl a
6c29 85 0f           sta zp_0f
6c2b ad 00 dc         lda cia1porta
6c2e 09 10           ora #$10
6c30 8d 00 dc         sta cia1porta
6c33 a2 05           ldx #$05
6c35 20 37 3d         jsr sub_3d37
6c38 ad 00 dc         lda cia1porta
6c3b 29 0f           and #$0f
6c3d 05 0f           ora zp_0f
6c3f 85 0f           sta zp_0f
6c41 ad 00 dc         lda cia1porta
6c44 29 ef           and #$ef
6c46 8d 00 dc         sta cia1porta
6c49 a2 05           ldx #$05
6c4b 20 37 3d         jsr sub_3d37
6c4e ad 00 dc         lda cia1porta
6c51 0a            asl a
6c52 0a            asl a
6c53 0a            asl a
6c54 0a            asl a
6c55 85 0e           sta zp_0d+1
6c57 ad 00 dc         lda cia1porta
6c5a 09 10           ora #$10
6c5c 8d 00 dc         sta cia1porta
6c5f a2 05           ldx #$05
6c61 20 37 3d         jsr sub_3d37
6c64 ad 00 dc         lda cia1porta
6c67 29 0f           and #$0f
6c69 05 0e           ora zp_0d+1
6c6b 85 0e           sta zp_0d+1
6c6d ad 19 d4         lda paddle_x
6c70 c9 ff           cmp #$ff
6c72 f0 05           beq skip6c79
6c74 a9 00           lda #$00
6c76 4c 7b 3c         jmp goto3c7b
6c79 a9 01  skip6c79     lda #$01
6c7b 85 63           sta zp_63
6c7d 68            pla
6c7e 8d 03 dc         sta cia1ddr_b
6c81 68            pla
6c82 8d 02 dc         sta cia1ddr_a
6c85 68            pla
6c86 8d 01 dc         sta cia1portb
6c89 68            pla
6c8a 8d 00 dc         sta cia1porta
6c8d 60            rts

Lisäksi osoitteessa 6d37 oleva looppi, jota kutsutaan ylemmästä rutiinista 
osoitteella 3d37:

6d37 ea    loop6d37     nop
6d38 ea            nop
6d39 ea            nop
6d3a ca            dex
6d3b d0 fa           bne loop6d37
6d3d 60            rts

Uusi joystick lukurutiini Cheesepaintille / Jani

; cheesepaint - routine to replace NEOS-mouse with joy2

;    * = $39c2    ;cheese v1
    * = $3c00    ;cheese v2 (Load to $6c00)

;---------------------------------------
JOYADDR = $DC00     ;Joy port 2
;---------------------------------------
     LDA JOYADDR
     AND #%00000001       ;UP
     BNE OVER01
     LDA JOYY
     CMP #$00    ;upper limit
     BEQ OVER01
     DEC JOYY
     JSR UPDT

OVER01  LDA JOYADDR
     AND #%00000010      ;DOWN
     BNE OVER02
     LDA JOYY
     CMP #$C7    ;lower limit
     BEQ OVER02
     INC JOYY
     JSR UPDT

OVER02  LDA JOYADDR
     AND #%00000100      ;LEFT
     BNE OVER03
     LDA JOYX
     CMP #$00    ;left limit
     BEQ OVER03
     DEC JOYX
     JSR UPDT

OVER03  LDA JOYADDR
     AND #%00001000      ;RIGHT
     BNE OVER04
     LDA JOYX
     CMP #$9f    ;right limit
     BEQ OVER04
     INC JOYX
     JSR UPDT
OVER04
     LDA JOYADDR       ;FIRE
     AND #%00010000
     BNE NOFIRE

     dec fdel+1   ;delay firebutton
fdel   lda #$04
     bne nofire
     lda #$04
     sta fdel+1

     lda JOYF
     eor #$01
     sta JOYF
     jsr UPDT
NOFIRE 

     RTS

UPDT   LDA JOYY    ;update zp:s for pointer
;     STA $67    ;cheese v1
     STA $6c    ;cheese v2

     LDA JOYX
;     STA $68    ;cheese v1
     STA $6d    ;cheese v2

     LDA JOYF
;     sta $5e    ;cheese v1
     sta $63    ;cheese v2

     RTS

;---------------------------------------
JOYX  .BYTE $00
JOYY  .BYTE $00
JOYF  .BYTE $00
;---------------------------------------

© Niila T Rautanen 2010

[Takaisin]