^^25,8,14,7^^:1
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
               WE WANT JUU TUU!
           
           
           
           
           
Suomenkielisten Tieto-Sanomien toimitus:
           
           
           
Päätoimittaja:
           
c/o Jan Alanco, Jääkärinkatu 11 A 2, 00150 HELSINKI
           
           
           
Toimituskunta kuitenkin vaihtelee, tällä kertaa työn on tehnyt 
           
Joensuun alajaos talkootyönään.
           
           
           
Joitakin sanoja tämän lehden PD:stä. Saattaa tuntua, että sitä ei
           
tällä erää ole kovin paljon. Ja kuitenkin koko lehti on PD:tä.
           
Tekijä Seppo Loisa on toivonut, että joku keksisi käyttää lehtiohjelmaa
           
myös muihin tarpeisiin. Tätäkin tuoreempi ohjelmaversio löytyy, esim.
           
edellinen ST-lehti. Tämä vei kuitenkin vähemmän tilaa ja riitti tällä
           
kertaa tekijöiden tarpeisiin. Oleellista on, että tästä voi käynnistää
           
muita ohjelmia.
           
           
           
REVENGE on kätevä dokumenttien lukuohjelma, jota käytämme uusimman
           
pd-luettelon selailuun. Apuja löytyy HELP:in takaa.
           
           
           
DSLIDE näyttää Degas- ja Neo-kuvia sekä väri- että mv-monitorissa.
           
           
           
Myös tämän lehden kuvat ovat PD:tä. Osa on jäsenemme Juhani Hämäläisen
           
käsialaa, osa BRE-Softwaren pd:tä. Myös värianimaatio 'Monarch' on
           
BRE-tavaraa. Se viekin huomattavan osan käytettävissä olevasta tilasta.
           
           
           
Muusta PD:stä mainittakoon (mikäli se mahtuu mitä on suunniteltu):
           
           
           
Avaus tapahtuu ARCX-ohjelmalla johon komentoriville merkitään puret-
           
tavan ohjelman nimi, esim. renamer.arc
           
           
           
RENAMER on directorytietojen muuttamisohjelma, jolla voidaan kätevästi
           
muutella tiedostojen suojaustiedot, kätkemiset ja uudelleen nimeämiset
           
ym. Ohjelma on suomennettu.
           
           
           
FOFTBOOK sisältää H.Eränummen suomennoksen pelille Federation of Free
           
Traders.
           
           
           
BIGSCRN on suurkuvaruutu lähinnä Desktop publishing-ohjelmien harras-
           
tajille. Siinä sivun vieritys käy kätevämmin kuin ohjelmien omalla
           
menetelmällä.
           
           
           
HELP-ACC avulla laaditaan roskis, josta tiedosto ei tuhoudu. Apuna käy-
           
tetään Rambaby-ramdiskohjelmaa, jonka perusteellisemmat käyttöohjeet
           
saa PD-kirjastosta. 
           
           
           
              * * * * *
           
           
           
Diskettilehti on ilmestynyt vuodesta 1986. Neljä numeroa vuodessa.
           
Lehden voi tilata ainoastaan liittymällä ST-KLUBIN jäseneksi. Ohjeet
           
liittymiseen löytyvät toisaalla tämän lehden klubi-infosta.
           
           
           
Julkaistavaksi aiottu materiaali lähetetään yllä olevaan osoitteeseen.
           
Jutut voi lähettää joko 1ST_WORD:in .DOC-tiedostona tai tavallisena
           
ASCII-tekstitiedostona, korkeintaan 74 merkkiä rivillä ilman oikean 
           
reunan tasausta ja tavutusta. Tekijänoikeus jää materiaalin tekijälle. 
           
           
           
Vialliset disketit vaihtaa jäsenrekisterinhoitaja:
           
           
           
Ilari Lehto, Jenkkapolku 22 F, 04420 Järvenpää
           
           
           
           

Takaisin

(C) Marko, Suomen Atari-sivut / ArkiSTo 2003